พระไพรีพินาศ เนื้อทองทิพย์ ปี 2552
พระท่ากระดาน ปี 2522
พระผงพระแก้วมรกต ปี 2549 รุ่นครองราช 60 ปี
เหรียญพระพิฆเนศวร สร้างปี 48 โดยกรมศิลปากร
พระผงกลีบบัว (๓ ตุลาคม ๒๕๕๒)
พระกริ่งเศรษฐีนวโกฏิ เนื้อนวะ วัดบรมนิวาส
พระนิรันตราย กาไหล่ทอง
เหรียญพระไพรีพินาศ ที่ระลึกครบ ๕๐ ปี ทรงพระผนวช ด้านหลัง ภปร. เนื้อทองแดง
พระผงรูปเเหมือนสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ปี 2515
พระพุทธสิหิงห์ วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2545
เหรียญพระนิรันตราย รุ่น 90 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช พร้อมกล่อง
พระนิรันตรายกาไหล่ทอง (พร้อมครอบแก้ว) สำหรับตั้งหน้ารถ
พระรูปเหมือน สมเด็จพระสังฆราช ๘ รอบ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒
พระผงรูปเหมือน สมเด็จพระสังฆราช 8 รอบ
พระกริ่งทรัพย์อุดม ออกปี 2548 เนื้อกะไหล่ทอง
พระกริ่งฉลองพระชนมายุ 96 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช เนื้อนวะ
พระผงรูปเหมือน สมเด็จพระสังฆราช 8 รอบ ด้านหลัง ภปร.
พระผงชินสีห์ สร้างเมื่อ ๓ ตุลาคม 2550
พระกริ่ง ๗ รอบ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เนื้อโลหะผสม
เหรียญพระแก้วมรกต ญสส. วัดบวรนิเวศ
พระกริ่งปวเรศ รุ่น 2 ปี 2530 องค์ที่ 31
ชุดมงคลสักการะ สิ่งที่ควรค่าการการสะสม สร้างเมื่อปี 2529 ของดีมีน้อย
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศวิหาร ทองเหลืองรมดำ
พระผงรูปเหมือน สมเด็จพระสังฆราช 90 พรรษา ด้านหลังพระสมเด็จ
รูปเหมือน สมเด็จพระสังฆราช รุ่น 8 รอบ ญสส. ปี 2552
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช (เต็มองค์) สร้างปี ๙๐ พรรษา วัดบวรนิเวศวิหาร
เหรียญรูปเหมือนพระสังฆราช รุ่น ครบ 1 ปี สถาปนา 2533 กะไหล่ทอง
เหรียญสมเด็จญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เนื้อเงิน (รุ่น 19 ปี แห่งการสถาปนา)
เหรียญกลีบบัว 8 รอบ 96 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช เนื้อทองแดง ปี 2552
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช รุ่น 8 รอบ 96 พรรษา ด้านหลัง ตรา ภปร. วัดบวรนิเวศวิหาร
พระผงพุทธอุดมมงคล ปี 2546

                                                                                                   
Sitemap หมวดหมู่