รูปเหมือนหลวงปู่แว่น ธนปาโล วัดถ้ำพระสบาย จังหวัดลำปาง
พระผง หลวงพ่อโสธร
พระกริ่ง ปวเรศ รุ่น 2 ปี 2530 วัดบวรนิเวศวิหาร สวยกิ๊ป
พระกริ่ง ปวเรศ รุ่น 2 ปี 2530 วัดบวรนิเวศวิหาร สวยกิ๊ป
พระกริ่ง ปวเรศ รุ่น 2 ปี 2530 วัดบวรนิเวศวิหาร สวยกิ๊ป
พระกริ่ง ๘๐ พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
พระผงไพรีพินาศ รุ่น 90 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช
เหรียญพระไพรีพินาศ รุ่น 19 ปี แห่งการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
พระผงพุทธชินสีห์ รุ่น 8 รอบ ญสส. ปี 2552
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช ด้านหลัง พระพุทธญาณเรศ วัดญาณสังวราราม
พระผงรูปเหมือนสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี วัดราชบพิธฯ ปี 2544
พระผงพุทธชินสีห์ ด้านหลังตราชั่ง วัดบวรนิเวศ
พระผงไพรีพินาศ รุ่น 7 รอบ ญสส. วัดบวรนิเวศวิหาร
พระผงไพรีพินาศ ๓ ตุลาคม 2549 รุ่น 93 พรรษา ญสส.
หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด เนื้อผง
พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม รุ่นมงคลลาภ จ.ลำปาง ปี 2535
กริ่งฉลองพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ พ.ศ. 2491
เหรียญสมเด็จญาณสังวร ปี 2529 เนื้อทองเหลือง พร้อมเลี่ยมกันน้ำอย่างดี
เหรียญสมเด็จญาณสังวร ปี 2529 เนื้อทองแดง
พระกริ่งบาเก็ง และเหรียญพระรูปเหมือน
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ปวเรศ รุ่น 2 ปี 2530 วัดบวรนิเวศวิหาร กลับดำสวย
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ปวเรศ รุ่น 2 ปี 2530 องค์นี้ มีลักษณะพิเศษ
เหรียญเศรษฐีนวโกฏิ วัดบรมนิวาส
พระกริ่ง สธ. พระชัยวัฒน์ สธ. ปี 2535
เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อ พระธรรมดิลก (จันทร์ กุสโล) วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่
เหรียญที่ระลึกฉลอง 700 ปีลายสือไทย หลวงพ่อเกษมปลุกเสก
พระผงชินสีห์ รุ่น ๘๐ พรรษา สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร จำนวน 5 องค์
พระผงหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวราราม
ครอบแก้ว พระพิฆเนศวร สำหรับตั้งหน้ารถ
กวมอิม พระธรรมกวี (ปัจจุบัน สมเด็จพระวันรัต) ปี 2542
ลอยองค์ พระพิฆเนศวร
เหรียญที่ระลึกครบ ๑๙ ปี แห่งการสถานปนา สมเด็จพระสังฆราช ทองคำ
พระแก้วมรกต 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้า พ.ศ. 2530 (ทรงเครื่องฤดูฝน)
พระแก้วมรกต 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้า พ.ศ. 2530 (ทรงเครื่องฤดูรอ้น)
พระแก้วมรกต 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้า พ.ศ. 2530
พระชัยวัฒน์ คชวัตร ทองคำ
เหรียญพระพุทธชินสีห์ 5 รอบ สมเด็จญาณสังวร พ.ศ.2516
พระผงไพรีพินาศ ๓ ตุลาคม 2534
หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ เนื้อหยก
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ปวเรศ รุ่น 2 ปี 2530 วัดบวรนิเวศวิหาร
พระกริ่งปุ้มปุ้ย พระพรหมมุนี
พระชินสีห์ เนื้อเงิน รุ่นจารึกเมืองจีน
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ปวเรศ รุ่น 2 ปี 2530 วัดบวรนิเวศวิหาร 9
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ปวเรศ รุ่น 2 ปี 2530 วัดบวรนิเวศวิหาร 8
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ปวเรศ รุ่น 2 ปี 2530 วัดบวรนิเวศวิหาร 7
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ปวเรศ รุ่น 2 ปี 2530 วัดบวรนิเวศวิหาร 6
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ปวเรศ รุ่น 2 ปี 2530 วัดบวรนิเวศวิหาร 5
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ปวเรศ รุ่น 2 ปี 2530 วัดบวรนิเวศวิหาร 4
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ปวเรศ รุ่น 2 ปี 2530 วัดบวรนิเวศวิหาร 3
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ปวเรศ รุ่น 2 ปี 2530 วัดบวรนิเวศวิหาร 2

                                                                                                    
Sitemap หมวดหมู่