พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศวิหาร
พระผงไพรีพินาศ ด้านหลังตราวัดบวรนิเวศ รุ่น 8 รอบ ญสส.
พระกริ่ง ไพรีพินาศ รุ่น 200 ปี พระจอมเกล้าฯ วัดบวรนิเวศ
พระผงพระไพรีพินาศ รุ่นแจกศิษยานุศิษย์ ปี 2549
พระกริ่งไพรีพินาศ กาไหล่ทอง วัดบวรฯ
เหรียญพระรูปเหมือน สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ รุ่น ๒๐๐ ปี ๒๕๕๒
เหรียญสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ปี 2525 (เนื้อทองแดง)
เหรียญสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ปี 2525 (เนื้อนวะ)
พระกริ่งสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร
พระนิรันตรายบูชาตั้งหน้ารถหรือที่บ้าน เนื้อโลหะพ่นเงิน ขนาดหน้าตัก 2 ซ.ม. พร้อมฐานและครอบแก้ว
พระนิรันตรายบูชา เนื้อสามกษัตริย์ ขนาดหน้าตัก 2 ซ.ม. พร้อมฐานและครอบแก้ว
บาตรน้ำมนต์ สโมสรไลออน 2534
เหรียญพระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชเจ้า หลัง ภปร. ปี 2525
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ปี 2538
พระกริ่งนิรันตราย รุ่น 200 ปี พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ. 2547
พระกริ่งใหญ่ พุทธนิมิต ที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์พระพรหมมุนี เป็นสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร
พระกริ่ง ๗ รอบ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ชุดทองคำ
พระกริ่งจีน ต้าเยินถะ รุ่น ครองราชย์ครบ ๕๐ ปี เนื้อทองแดง สามกษัตริย์
เหรียญ 3 สมเด็จพระราชินี ร.5, ร.6, 9 ยกกล่อง 100 เ้หรียญ
เหรียญ 3 รัชกาล ในหลวง ร.5, ร.6, 9 ยกกล่อง 100 เ้หรียญ
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช เนื้อทองคำ หนัก 1 บาท พร้อมกล่อง องค์ที่ 1
เหรียญสนทนาธรรม Y2K เนื้อทองแดง วัดบวรนิเวศ พร้อมใบรับประกัน
เหรียญรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราช รุ่น สังฆราชา เนื้อนวะ
รูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช รุ่น ๘๙ พรรษา
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช ที่ระลึกบรรพชาสามเณร เนื้อเงิน 2549
เหรียญสนทนาธรรม Y2K เนื้อทองแดง วัดบวรนิเวศ
พระรูปเหมือนสมเด็จสังฆราช พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวะ นิ้ว รุ่น 90 พรรษา พ.ศ. 2546
รูปเหมือน สมเด็จพระสังฆราช รุ่น 90 พรรษา เนื้อนวะ พิมพ์ใหญ่
เหรียญพระไพรีพินาศ ที่ระลึกครบ ๕๐ ปี ทรงพระผนวช ด้านหลัง ภปร. เนื้อทอง พร้อมกล่องอย่งงาม
เหรียญพระไพรีพินาศ รุ่น 200 ปี พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ พ.ศ. 2547 วัดบวรนิเวศวิหาร
พระกริ่งปุ้มปุ้ย พระพรหมมุนี ปี พ.ศ. ๒๕๔๓
บาตรน้ำมนต์ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร
เหรียญหลวงปู่แว่น ธนปาโล วัดถ้ำพระสบาย จ.ลำปาง
เหรียญหลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่
พระกริ่งสมเด็จพระสมณโคดม มหายมกปาฏิหารย์ วัดถ้ำพระสบาย จ.ลำปาง
หลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล จ.อุดรธานี รุ่น บช.ภ.3 พ.ศ.๒๕๒๐
หลวงปู่ดุลย์ อตุโล วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ สร้างปี ๒๕๒๕ ทองเหลือง
พระพุทธสัมพรรณี พระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ ๔
พระกริ่ง-ชัยวัฒน์ ไพรีพินาศ รุ่นครบ 200 ปี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เนื้อนวะ
พระพิฆเนศวร หน้าตัก 4 นิ้ว ปี 50 สร้างโดยกรมศิลปากร
พระบูชา ขนาด 1.5 นิ้ว สำหรับตั้งหน้ารถ รุ่น 90 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช
พระไพรีพินาศ พิมพ์หน้ากาก ปี 2537
เหรียญพระไพรีพินาศ ปี 2535
พระผง ครูบาศรีวิชัย
พระพุทธชินราช วัดเบญจมบพิตรฯ กรุงเทพฯ
พระชัยวัฒน์ สุวฑฺฒโน ปี ๒๕๔๔ วัดบวรนิเวศวิหาร
หลวงพ่อสมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทรบุรี รุ่น ก้องโลก
ท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทัศน์ฯ รุ่นสร้างหอไตร
พระกริ่ง ญสส. สมเด็จพระสังฆราช ครบ ๙๐ พรรษา ๒๕๔๖ เนื้อนวะ
เหรียญ ๓ รัชกาล คือ ร.๕ ร.๖ ร.๙ เนื้อทองเหลือง ปี ๒๕๒๙ พร้อมกล่อง

                                                                                                   
Sitemap หมวดหมู่