เหรียญสมเด็จพระสังฆราช รุ่น ครบ ๑ ปี การสถาปนา เนื้อเงิน ทรงหยดน้ำ จำนวน ๕ เหรียญ
เหรียญพระไพรีพินาศ ด้านหลังตรา 50 ปีครองราชฯ
บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง รุ่น ๒๐๐ ปี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ วัดบวรนิเวศวิหาร
พระกริ่งคชวัตร เนื้อนวะ ฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 6
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช หยดน้ำ เนื้อทองคำ สร้างในโอกาสครบ ๑ ปี แห่งการสถาปนา ปี ๒๕๓๓ วัดบวรนิเวศวิหาร
พระกริ่งคชวัตร เนื้อนวะ ฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 5 No.2287
พระกริ่งคชวัตร เนื้อนวะ ฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 3 No.2285
พระกริ่งคชวัตร เนื้อนวะ ฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช 24 ธ.ค. 53 22.00 น องค์ 2
พระกริ่งคชวัตร เนื้อนวะ ฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช NO. 2255 24 ธ.ค. 53 22.00 น องค์ 1
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช รุ่น 600 ปี วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ เนื้อทองแดง สวยงาม น่าสะสมมาก เหรียญที่ 1
พระไพรีพินาศ บูชา หน้าตัก ๙ นิ้ว ปี 2542 ปิดทอง มีหมายเลขกำกับ
พระสมเด็จ สุคโต วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ.2517
พระผงรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชเจ้า รุ่น ศตวรรษ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ปี 2515 พิมพ์เล็ก
พระสุคโต วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ.2517 พิมม์ใหญ่ ซุ้มลึก สวย คม ชัด มาก
เหรียญสมเด็จญาณสังวร ปี 2528 รุ่นแรก สวยกิ๊ป
เหรียญสนทนาธรรม Y2K เนื้อทองแดง วัดบวรนิเวศ องค์ที่ 4
สิ่งมงคลสักการะในวาระครบ ๒๐๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
สิ่งมงคลสักการะ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดบวรนิเวศวิหาร
เหรียญพระไพรีพินาศ ที่ระลึกงานครบ ๕๐ ปี ทรงผนวช พ.ศ.๒๕๔๙
พระกริ่งใหญ่ ไพรีพินาศ เนื้อทองทิพย์ พ.ศ.2553 พร้อมกล่อง สวยงาม
เหรียญบาตรน้ำมนต์ ด้านหลังลายเซ็นพระนาม สมเด็จพระสังฆราช
เหรียญสนทนาธรรม Y2K ทองแดง วัดบวรนิเวศ สวย แท้ เหรียญที่ 2
เหรียญ สนทนาธรรม Y2K เนื้อทองแดง วัดบวรนิเวศวิหาร
เหรียญ สนทนาธรรม Y2K เนื้อทองแดง วัดบวรนิเวศวิหาร
พระปรกใบมะขาม ปี 2529 ด้านหลัง ญส.
พระบูชาไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศหาร ๗ นิ้ว เนื้อทองเหลือง รมดำ สวยงาม
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช รุ่น 19 ปี แห่งการสถาปนาฯ วัดบวรนิเวศวิหาร สวยงามมาก
พระปรกใบมะขาม ปี 2529 ด้านหลัง ญส. ทองแดง วัดบวรนิเวศ
พระผงพุทธอุดมมงคล ปี 2546 พร้อมกล่องเดิม ๆ จากวัด
พระกริ่งต้าเยิ่นต๊ะ รุ่นกาญจนาภิเษก ปี 2538 พร้อมกล่อง วัดบวรนิเวศวิหาร
พระกริ่งปวเรศ รุ่น ๓ (ครบ ๒๐๐ ปี กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์) วัดบวรนิเวศวิหาร เนื้อนวะ
พระผงไพรีพินาศ ๙๗ พรรษา สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร
พระกริ่งปวเรศ รุ่น 3 หล่อดินไทย วัดบวรนิเวศวิหาร พร้อมกล่อง รุ่น ๒๐๐ ปี ฯ
เหรียญพระศาสดา ปี 2516 ครบ 5 รอบ สมเด็จพระญาณสังวร เนื้อนวะ
พระชัยวัฒน์คชวัตร เนื้อนวะ ปี 2546 ฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช หมายเลขสวย 553
เหรียญพระไพรีพินาศ รุ่น 19 ปี แห่งการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ปี 2551
พระสมเด็จ สุคโต วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ.2517 พร้อมกล่องเดิม ๆ
พระสมเด็จ สุคโต วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ.2517
พระสมเด็จ สุคโต วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ.2517 พิมม์ใหญ่ ซุ้มลึก สวย คม ชัด มาก
พระสมเด็จ สุคโต วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ.2517 พิมพ์ใหญ่ ซุ้มตื้น
พระสมเด็จ สุคโต วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ.2517 พิมม์เล็ก ซุ้มลึก สวย คม ชัด มาก
พระผงรูปเเหมือนสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ปี 2507
พระผงรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชเจ้า รุ่น ศตวรรษ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ปี 2515 พิมพ์เล็ก
พระสมเด็จ สุคโต วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ.2517 พิมพ์ซุ้มตื้น พร้อมกล่องเดิม ๆ สวย คม ชัด มาก ๆ
พระผงสมเด็จ หลังลายเซ็น โมเสกพระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร
พระไพรีพินาศ บูชา หน้าตัก 5 นิ้ว ปิดทอง วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ. 2553
พระชัยวัฒน์คชวัตร เนื้อนวะ ปี 2546 ฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช
พระกริ่งปวเรศ ปี 2530 สวยงาม (ขายแล้ว)
พระชัยวัฒน์คชวัตร เนื้อนวะ ปี 2546 ฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช สวยแชมป์
บาตรน้ำมนต์ เนื้อนวะ รุ่น คชวัตร 90 พรรษา เนื้อสัตตะ สร้างปี 2546

                                                                                                    
Sitemap หมวดหมู่