พระผงไพรีพินาศ ฝังตระกุด สมเด็จพระสังฆราช ทรงอธิฐานจิต
เหรียญพระพุทธอุดมมงคล สมเด็จพระวันรัต ปี ๒๕๕๔ เนื้อทองแดง
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช รุ่น 19 ปี แห่งการสถาปนา เนื้อทองแดง ชุบซาติน
พระสมเด็จ อรหัง ปี 19 ด้านหลังลายเซ็นพระนามสมเด็จพระสังฆราช หายาก
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ปวเรศ รุ่น 2 ปี 2530 วัดบวรนิเวศวิหาร งาม พร้อมกล่อง สภาพ เดิมๆ องค์ 3
พระนิรันตราย บูชา หน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อสัมฤทธ์ วัดบวรนิเวศวิหาร
เหรียญพระรูปเหมือนสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สร้างเมื่อปี 2514 ขนาด8 ซ.ม
เหรียญพระไพรีพินาศ รุ่น 1 ในสยาม ทรงรูปใข่ ในหลวงทรงสร้าง
พระกริ่งปวเรศ รุ่น 2 ปี 2530 วัดบวรนิเวศวิหาร องค์ที่ 1
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ปวเรศ รุ่น 2 ปี 2530 วัดบวรนิเวศวิหาร งาม พร้อมกล่อง สภาพ เดิมๆ(update 6 พ.ย.)
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ปวเรศ รุ่น 2 ปี 2530 วัดบวรนิเวศวิหาร งาม พร้อมกล่อง องค์นี้ แก่ทอง งามอร่ามตา
พระนิรันตรายบูชา เนื้อสามกษัตริย์ ขนาดหน้าตัก 2 ซ.ม. พร้อมฐานและครอบแก้ว
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ปวเรศ รุ่น 2 ปี 2530 วัดบวรนิเวศวิหาร
ครอบน้ำมนต์ ฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร
พระกริ่ง ๘๐ พรรษา สมเด็จพระสังฆราช เนื้อนวะ
พระกริ่งไพรีพินาศ เนื้อนวะ พ.ศ. 2528 วัดบวรนิเวศวิหาร (ขายแล้วครับ)
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช รุ่น โภคทรัยพ์
พระชัยวัฒน์พุทโธ พระเทพสารเวที วัดบวรนิเวศวิหาร ๒๕๕๔
เหรียญพระไพรีพินาศ เนื้อทองคำ ทรงหยดน้ำ น้ำหนักทองคำ 16 กรัม พ.ศ. 2536
พระกริ่งพุทโธ พระเทพสารเวที วัดบวรนิเวศวิหาร ๒๕๕๔
พระกริ่งนโม พุทธายะ ครบ ๘๘ ปี พระเทพสารเวที วัดบวรนิเวศวิหาร No.987
เหรียญพระไพรีพินาศ ที่ระลึกครบ ๕๐ ปี ทรงพระผนวช ด้านหลัง ภปร. เนื้อทองแดงชุบทอง พร้อมเลี่ยมกันน้ำ
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช รุ่น ครบ ๑ ปี การสถาปนา เนื้อเงิน ทรงหยดน้ำ จำนวน ๕ เหรียญ
เหรียญพระไพรีพินาศ ด้านหลังตรา 50 ปีครองราชฯ
บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง รุ่น ๒๐๐ ปี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ วัดบวรนิเวศวิหาร
พระกริ่งคชวัตร เนื้อนวะ ฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 6
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช หยดน้ำ เนื้อทองคำ สร้างในโอกาสครบ ๑ ปี แห่งการสถาปนา ปี ๒๕๓๓ วัดบวรนิเวศวิหาร
พระกริ่งคชวัตร เนื้อนวะ ฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 5 No.2287
พระกริ่งคชวัตร เนื้อนวะ ฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 3 No.2285
พระกริ่งคชวัตร เนื้อนวะ ฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช 24 ธ.ค. 53 22.00 น องค์ 2
พระกริ่งคชวัตร เนื้อนวะ ฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช NO. 2255 24 ธ.ค. 53 22.00 น องค์ 1
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช รุ่น 600 ปี วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ เนื้อทองแดง สวยงาม น่าสะสมมาก เหรียญที่ 1
พระไพรีพินาศ บูชา หน้าตัก ๙ นิ้ว ปี 2542 ปิดทอง มีหมายเลขกำกับ
พระสมเด็จ สุคโต วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ.2517
พระผงรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชเจ้า รุ่น ศตวรรษ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ปี 2515 พิมพ์เล็ก
พระสุคโต วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ.2517 พิมม์ใหญ่ ซุ้มลึก สวย คม ชัด มาก
เหรียญสมเด็จญาณสังวร ปี 2528 รุ่นแรก สวยกิ๊ป
เหรียญสนทนาธรรม Y2K เนื้อทองแดง วัดบวรนิเวศ องค์ที่ 4
สิ่งมงคลสักการะในวาระครบ ๒๐๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
สิ่งมงคลสักการะ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดบวรนิเวศวิหาร
เหรียญพระไพรีพินาศ ที่ระลึกงานครบ ๕๐ ปี ทรงผนวช พ.ศ.๒๕๔๙
พระกริ่งใหญ่ ไพรีพินาศ เนื้อทองทิพย์ พ.ศ.2553 พร้อมกล่อง สวยงาม
เหรียญบาตรน้ำมนต์ ด้านหลังลายเซ็นพระนาม สมเด็จพระสังฆราช
เหรียญสนทนาธรรม Y2K ทองแดง วัดบวรนิเวศ สวย แท้ เหรียญที่ 2
เหรียญ สนทนาธรรม Y2K เนื้อทองแดง วัดบวรนิเวศวิหาร
เหรียญ สนทนาธรรม Y2K เนื้อทองแดง วัดบวรนิเวศวิหาร
พระปรกใบมะขาม ปี 2529 ด้านหลัง ญส.
พระบูชาไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศหาร ๗ นิ้ว เนื้อทองเหลือง รมดำ สวยงาม
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช รุ่น 19 ปี แห่งการสถาปนาฯ วัดบวรนิเวศวิหาร สวยงามมาก
พระปรกใบมะขาม ปี 2529 ด้านหลัง ญส. ทองแดง วัดบวรนิเวศ

                                                                                                   
Sitemap หมวดหมู่