เหรียญพระรูปเหมือน สมเด็จพระญาณสังวร เนื้อนวะ รุ่น 80 พรรษา 3 ตุลาคม 2536 พร้อมกล่อง สวยมากกๆ
พระชัยวัฒน์ นิรันตราย ทองคำ พ.ศ.๒๕๓๔ สร้างเพียงแค่ ๑๘ องค์เท่านั้น สุดยอดของสุดยอด (มีผู้เช่าบูชาแล้
เหรียญสมเด็จญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เนื้อทองคำ หนัก ๑๘ กรัม พร้อมกล่อง (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญพระแก้วมรกต เนื้อทองคำ รุ่นบุรณะฉัตร พ.ศ.๒๕๓๑ วัดพระแก้ว หนัก 15.2 กรัม (มีผู้เช่าบุชาแล้ว)
พระกริ่งพุทธประทานยศบารมี เนื้อทองคำ พิมพ์เล็ก พร้อมกล่องใบเซอร์ สุดยอดแห่งกริ่งในตำนาน
รูปเหมือนใบโพธิ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทองคำ หนัก ๒๒.๙ กรัม สวยและหายาก(มีผุ้เช่าบูชาแล)
พระพุทธชินราช เฉลิมพระเกียรติ สธ. ปี ๒๕๓๙ ทองคำประมาณ ๒๐ กรัม (มีผู้เช่าบูชาแล้วครับ)
พระไพรีพินาศ รุ่นชัยชนะศึก เนื้ออัลปาก้า พิธียิ่งใหญ่ที่วัดพระแก้ว และวัดบวรนิเวศ เลขสวย ๒๔๕๕
พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิต เนื้อทองคำพ่นทราย ทองคำขัดเงา และเนื้อเงิน ชุดกรรมการ (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
รูปเหมือนหลวงพ่อทวด รุ่นสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เนื้อทองคำ หนัก 5 กรัม สธ. รวมเลี่ยมทองครับ
------------ กริ่งสุวัฑฒโน และพระผงสมเด็จสุวัฑฒโน ปี ๒๕๕๔----------------
ของขวัญวันแม่ปีนี้ สมเด็จนางพญาจิตรลดา สก. 5 รอบพระราชินี เนื้อทองคำ (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่งไพรีพินาศ เนื้อนวะ สร้างปี 2528 จำนวน 118 องค์เท่านั้น (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่งไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศวิหาร รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี 2528 เนื้อทองเหลือง (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระแก้วมรกต เนื้อเงิน ขัดเงา พ่นทราย พร้อมกล่อง สวยมากก ๆ (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญพระแก้วมรกต เนื้อทองคำ รุ่นบุรณะฉัตร พ.ศ.๒๕๓๑ วัดพระแก้ว มีผู้เช่าบูชาแล้ว
รูปเหมือน สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรฯ เนื้อทองคำ ๒๑.๖๑ กรัม เลข ๓๗๑ (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ปวเรศ รุ่น 2 ปี 2530 วัดบวรนิเวศวิหาร สวย แก่ทอง (มีผู้เช่าบุชาแล้ว)
พระกริ่ง วชิรมงกุฏ ทองคำ พิมพ์เล็ก ในหลวงเสด็จเททองฯ พ.ศ. ๒๕๑๑ ฉลอง ๑๐๐ ปี วัดมกุฏ(มีผุ้เช่าบูชาแล้ว
พระรูปเหมือนลอยองค์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช รุ่นแรกปี 31 ทองคำ (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญพระรูปเสี้ยว หลังยันต์จม สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ปี 2507 เนื้ออัลปาก้า
พระกริ่งพุทธชินสีห์ ภปร. เนื้อนวะ พร้อมกล่องเดิมๆ (พระกริ่ง ทันโต2)
พระชัยวัฒน์ ไพรีพินาศ เนื้อทองคำ พร้อมกล่อง เลข ๑๕๘๘ (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญพระไพรีพินาศ ที่ระลึก 3 ตุลาคม 2539 เนื้อเงิน ลงยา สีน้ำเงิน พร้อมกล่อง
พระพุทธนิรโรคันธราช เนื้อทองคำ ฝังเพชรพลอยนพเก้า ทองคำ 22.98 กรัม พ.ศ.2538 พร้อมกล่องเดิม ๆ
เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ญสส. เนื้อเงิน วัดบวรนิเวศวิหาร (มีผุ้เช่าบูชาแล้ว)
พระแก้วบุษราคัม เนื้อทองคำพ่นทราย ภปร. ๖ รอบ ในหลวง ทองคำหนัก ๓๓ กรัม กว่า ๆ (มีผุ้เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช เนื้อทองคำ หนัก 1 บาท สร้างปี พ.ศ.2533 (มีผู้เช่าบูชาแล้วครับ)
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช หยดน้ำ เนื้อทองคำ ปี 2533 ฉลองครบ ๑ ปี แห่งการสถาปนา (มีผู้เช่าบูชาแล้วครับ)
เหรียญสมเด็จญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ปี ๒๕๓๓ รุ่น ครบ ๑ ปี แห่งการสถาปนา (มีผู้เช่าบูชาแล้วครับ)
เหรียญพระรูปเหมือนสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เนื้อทองคำ หนัก 30 กรัม สวย หายากครับ
พระไพรี รุ่น ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๖ พร้อมกล่องเดิมๆ
เหรียญรูปเหมือนพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ภปร. เนื้อทองคำขัดเงา ๑๐ กรัม (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระชัยวัฒน์ ไพรีพินาศ เนื้อทองคำ พ่นทราย ทองคำหนัก 1 สลึง พิธีมหาพุทธาภิเษกยิ่งใหญ่ ณ อุโบสถวัดบวรฯ
พระกริ่งไพรีพินาศ รุ่น ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๖ เนื้อทองคำ เลข ๘๕ สร้างน้อย แค่ ๙๙องค์(มีผู้ช่าบูชาแล้)
พระนาคปรก เฉลิมพระเกียรติ 4 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนฯองค์พระทองคำพร้อมเลี่ยมกรอบทองคำ(มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่ง สมเด็จพระวันรัต ฉลองสุพรรณบัฏ-พิพัฒนายุสมงคล ชุดทองคำ (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่ง สมเด็จพระวันรัต ฉลองสุพรรณบัฏ-พิพัฒนายุสมงคล เนื้อทองทิพย์ (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่ง สมเด็จพระวันรัต ฉลองสุพรรณบัฏ-พิพัฒนายุสมงคล เนื้อนวะ(มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่ง สมเด็จพระวันรัต ฉลองสุพรรณบัฏ-พิพัฒนายุสมงคล เนื้อเงิน (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่ง สมเด็จพระวันรัต ฉลองสุพรรณบัฏ-พิพัฒนายุสมงคล เนื้อทองทิพย์
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ปวเรศ รุ่น 2 ปี 2530 วัดบวรนิเวศวิหาร สวย (มีผู้เช่าบูชาไปแล้ว)
เหรียญพระพุทธนวราชบพิตร ภปร. วัดตรีทศเทพ สร้าง พ.ศ. 2553 เนื้อเงิน (มีผู้เช่าบูชาไปแล้ว)
พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา เขาชีจรรย์ วัดญาณสังวราราม พ.ศ. 2538 ด้านหน้าในหลวง (ขายแล้ว)
พระพุทธสิหิงห์ วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2545 หมายเลขสวย No.7 เนื้อสัมฤทธิ์ (มีผู้เช่าบูชาแล้วครับ)
รูปเหมือนใบโพธิ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทองคำ เงิน นวะ ครบชุด (ขายแล้วครับ)
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ปวเรศ รุ่น 2 ปี 2530 วัดบวรนิเวศวิหาร สวย พร้อมกล่อง แก่ทองมาก (ขายแล้ว)
รูปเหมือนใบโพธิ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทองคำ หนัก 23.3 กรัม (มีผู้เช่าบูชาไปแล้ว)
พระสมเด็จศาสดา รุ่นแรก สมเด็จพระญาณสังวร พ.ศ.2516 หลังปิดทอง หายากมาก (มีผู้เช่าบูชาแล้วครับ)
เหรียญพระแก้วมรกต ญสส. วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2535 (ขายแล้วครับ)

                                                                                                    
Sitemap หมวดหมู่