เหรียญพระไพรีพินาศ พระนิรันตราย พระสัมพุทธพรรณี และพระสยามเทวาธิราช
เหรียญเม็ดแตง เนื้อทองคำ No.๑ ทองคำหนัก ๕ กรัม สมเด็จญาณสังวรฯ 8 รอบ 96 พรรษา (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่งไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศวิหาร รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี 2528 พร้อมกล่องเดิม
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ปวเรศ รุ่น 2 ปี 2530 วัดบวรนิเวศวิหาร (มีผู้เช่าบูชาไปแล้วครับ)
พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิต เนื้อทองคำพ่นทราย หนัก 18 กรัม พร้อมกล่อง (มีผู้เช่าบุชาแล้ว)
พระกริ่งสุวัฑฒโน เนื้อนวะ 2554 พร้อมกล่อง แบ่งในราคาจองเดิม ๆ (มีผู้เช่าบุชาแล้)
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองคำ ปี 2533 พร้อมเลี่ยมทอง สวยกิ๊ป (มีผู้เช่าบูชาแล้)
เหรียญพระรูปเหมือนใบโพธ สมเด็จพระญาณสังวร เนื้อทองคำ น้ำหนัก 7.39 (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง รุ่น ๒๐๐ ปี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ วัดบวรนิเวศวิหาร
เหรียญพระพุทธนวราชบพิตร ภปร. วัดตรีทศเทพ เนื้อนวะ หายาก สร้างน้อย 999 เหรียญ (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญพระพุทธนวราชบพิตร ภปร. วัดตรีทศเทพ เนื้อเงิน พร้อมกล่อง (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่งไพรีพินาศ ภ.ป.ร. เนื้อทองคำ พ.ศ.2535 รุ่นแรกของประเทศไทย ในหลวงเททอง (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองคำ 33 พร้อมเลี่ยมทอง สวยกิ๊ป (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญพระพุทธนวราชบพิตร ภปร. วัดตรีทศเทพ เนื้อทองคำ เงิน นวะ หายากมากก สร้างน้อย 99 เหรียญเท่านั้น
เหรียญนาคปรก ทองคำ ด้านหลังตรา สธ. ครบ 3 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ปี 2534
พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑล เนื้อทองคำ ปี 2539 หลังตราสัญลักษณ์ กาญจนาภิเษก
พระพิฆเนศ ทองคำ กรมศิลปากร ปี 2550 ทองหนักประมาณ 1 บาท
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ ไพรีพินาศ รุ่นชัยชนะศึก เนื้อนวะ พร้อมกล่อง no.1074
พระไพรีพินาศ รุ่นชัยชนะศึก เนื้อนวะ พิธียิ่งใหญ่ที่วัดพระแก้ว และวัดบวรนิเวศ
เหรียญทรงผนวช เนื้อนวะ ขนาด 3 ซ.ม. รุ่นบูรณะพระเจดีย์ใหญ่ วัดบวรนิเวศวิหา พ.ศ. 2550 (มีผู้เช่าแล้ว)
พระนาคปรก ญสส. เนื้อเงิน ปี 2535 สำหรับคนเกิดวันเสาร์
เหรียญพระไสยา สำหรบคนเกิดวันอังคาร
พระกริ่งพุทธนิมิต พระประจำวันพฤหัสบดี
พระประจำวันเกิดวันอังคาร
พระประจำวันเกิดวันอาทิตย์
พระประจำวันเกิดวันพุธ (กลางวัน)
พระประจำวันเกิดวันพุธ (กลางคืน)
พระประจำวันเกิดวันศุกร์
พระประจำวันพฤหัสบดี พระผง
บาตรน้ำมนต์ 84 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร (ขายแล้วครับ)
เหรียญใบโพธิ์รูปเหมือน สมเด็จพระญาณสังวร เนื้อนวะ รุ่น 80 พรรษา 3 ตุลาคม 2536 เลข 4262
พระรูปเหมือน เนื้อเงิน รุ่น 80 พรรษา 3 ตุลาคม 2536 เล
พระรูปเหมือน เนื้อเงินและนวะ รุ่น 80 พรรษา 3 ตุลาคม 2536
กริ่งศิรากาศ ภปร. พระกริ่งแห่งยอดฟ้า เนื้อนวะ พร้อมกล่อง (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่งพุทธนวราชบพิธ และพระชัยวัฒน์ วัดตรีทศเทพ ปี ๒๕๓๐ เนื้อนวะ ในหลวงทรงเททอง (ลูกค้าจองแล้ว)
เหรียญทรงผนวช เนื้อทองคำ บลูโกลด์ รุ่นสมโภชพระเจดีย์ วัดบวรนิเวศวิหาร เลขสวย 37 (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่งสมเด็จสุวัฑฒโน เนื้อนวะ หมายเลข 1054 สวย พร้อมกล่องเดิมๆ ราคาเดิม ๆ ครับ
เหรียญในหลวง กาญจนาภิเษก เนื้อเงิน เพลตทองคำ พร้อมเลี่ยมทองยกซุ้มหนา รวม 5 กรัม
เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นสมเด็จเจ้าฟ้า เนื้อทองคำ ๑๒ ก. ด้านหลัง สธ. ปี ๔๖ (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญพระแก้วมรกต ทองคำ ญสส. รุ่นมรดกไทย มรดกโลก พร้อมกล่อง
เหรียญพระรูปเหมือนสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เนื้อทองแดง รุ่น ครบ 150 ปี วันประสูติ 52
พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระชันษา ๙๘ ปี ๒๕๕๔ (โชว์พระเท่านั้น)
เหรียญพระรูปเหมือนสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เนื้อทองแดง รุ่น ครบ 150 ปี วันประสูติ 52
พระผงรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ด้านหลังตรา ญสส. จำนวน ๑๐๐ องค์ (๑ กล่อง)๓ ต.ค.๕๒
เหรียญพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ใหญ่ ขนาด 7 ซ.ม. ครบ 100 ปี วันประสูติ ปี 2515 องค์ ที่1
เหรียญพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ใหญ่ ขนาด 7 ซ.ม. ทองเหลือง 100 ปี วันประสูติ ปี 2515 องค์2
เหรียญพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ภปร. เนื้อทองคำขัดเงา ๑๐ กรัม (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระนิรันตรายบูชา เนื้อสามกษัตริย์ ขนาดหน้าตัก ๑ นิ้ว พร้อมฐานไม้สักและครอบแก้ว สวยมาก
เหรียญหลวงปู่แหวน เนื้่อทองคำ พิมพ์ใบโพธิ์ น้ำหนักทองคำ 7 กรัม สภาพสวยแชมป์ (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระคุ้มเกล้าทองคำ ภปร. สวย หายาก ทองคำ หนัก 5.7 กรัม (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)

                                                                                                    
Sitemap หมวดหมู่