พระกริ่งพุทธนวราชบพิธ และพระชัยวัฒน์ วัดตรีทศเทพ ปี ๒๕๓๐ เนื้อนวะ ในหลวงทรงเททอง (ลูกค้าจองแล้ว)
เหรียญทรงผนวช เนื้อทองคำ บลูโกลด์ รุ่นสมโภชพระเจดีย์ วัดบวรนิเวศวิหาร เลขสวย 37 (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่งสมเด็จสุวัฑฒโน เนื้อนวะ หมายเลข 1054 สวย พร้อมกล่องเดิมๆ ราคาเดิม ๆ ครับ
เหรียญในหลวง กาญจนาภิเษก เนื้อเงิน เพลตทองคำ พร้อมเลี่ยมทองยกซุ้มหนา รวม 5 กรัม
เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นสมเด็จเจ้าฟ้า เนื้อทองคำ ๑๒ ก. ด้านหลัง สธ. ปี ๔๖ (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญพระแก้วมรกต ทองคำ ญสส. รุ่นมรดกไทย มรดกโลก พร้อมกล่อง
เหรียญพระรูปเหมือนสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เนื้อทองแดง รุ่น ครบ 150 ปี วันประสูติ 52
พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระชันษา ๙๘ ปี ๒๕๕๔ (โชว์พระเท่านั้น)
เหรียญพระรูปเหมือนสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เนื้อทองแดง รุ่น ครบ 150 ปี วันประสูติ 52
พระผงรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ด้านหลังตรา ญสส. จำนวน ๑๐๐ องค์ (๑ กล่อง)๓ ต.ค.๕๒
เหรียญพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ใหญ่ ขนาด 7 ซ.ม. ครบ 100 ปี วันประสูติ ปี 2515 องค์ ที่1
เหรียญพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ใหญ่ ขนาด 7 ซ.ม. ทองเหลือง 100 ปี วันประสูติ ปี 2515 องค์2
เหรียญพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ภปร. เนื้อทองคำขัดเงา ๑๐ กรัม (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระนิรันตรายบูชา เนื้อสามกษัตริย์ ขนาดหน้าตัก ๑ นิ้ว พร้อมฐานไม้สักและครอบแก้ว สวยมาก
เหรียญหลวงปู่แหวน เนื้่อทองคำ พิมพ์ใบโพธิ์ น้ำหนักทองคำ 7 กรัม สภาพสวยแชมป์ (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระคุ้มเกล้าทองคำ ภปร. สวย หายาก ทองคำ หนัก 5.7 กรัม (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
รูปเหมือนหลวงพ่อเกษม เขมโก เนื้อทองคำ พร้อมเลี่ยมทอง หนักรวม ๖ กรัม (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระชินสีห์ รุ่นจารึกเมืองจีน เนื้อทองเหลือง
เหรียญสนทนาธรรม Y2K ทองแดง วัดบวรนิเวศ สวย แท้ คมชัดลึก มากกๆ
พระกริ่งสุวัฑฒโน เนื้อนวะ เลข 1004 ปี 2554
บาตรน้ำมนต์ 84 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร NO.25 (ขายแล้วครับ)
ชุดมงคลสักการะ พ.ศ.๒๕๒๙ ของดีมีน้อยที่ควรค่าแก่การสะสมยิ่งนัก ๑ ชุด มี ๖ เหรียญ
พระชัยวัฒน์ นิรันตราย วัดบวรนิเวศวิหาร
พระแก้วมรกต ทองคำ พร้อมเหลี่ยมทองอย่างงาม วัดบวรนิเวศ สร้างปี ๓๕
พระแก้วมรกต เนื้อทองคำ ภปร. กรมสรรพสามิต ปี ๒๕๕๐ พร้อมกล่องครบชุด
พระกริ่งศาสดา ญสส. รุ่นแรก พ.ศ. ๒๕๓๔ เนื้อทองคำ น้ำหนักทองคำ 1 บาท หายากกกสุด ๆ สวยสุด ๆ
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช หยดน้ำ เนื้อทองคำ ปี 2533 ฉลองครบ ๑ ปี แห่งการสถาปนา
เหรียญพระรูปเหมือน สมเด็จพระญาณสังวร เนื้อเงิน รุ่น 80 พรรษา 3 ตุลาคม 2536 พร้อมกล่อง เลขสวย 9009
เหรียญพระรูปเหมือน สมเด็จพระญาณสังวร เนื้อนวะ รุ่น 80 พรรษา 3 ตุลาคม 2536 หมายเลข 7766
พระจิตรลดา เนื้อทองคำ พ.ศ.๒๕๓๙ สวย พร้อมเลี่ยมทอง น้ำหนักรวมเลี่ยม ๑๓.๔ กรัม (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่งพระพุทธนวราชบพิตร ฉลอง ๕๐ ปี ครองราชย์ เนื้อเงิน สวยหายาก น่าสะสมครับ (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่งสุวัฑฒโน ชุดทองคำ ปี 2554
เหรียญพระศาสดา เนื้อทองแดง ภปร. รุ่น 200 ปี พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เหรียญพระไพรีพินาศ เนื้อทองคำ หนัก ๑๒.๗ กรัม สวยมากกกก ๆๆ (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญคุ้มภัย เนื่องในวันประสูติ 98 พรรษา 3 ตุลาคม 2554
เหรียญพระรูปเหมือน สมเด็จพระญาณสังวร เนื้อนวะ รุ่น 80 พรรษา 3 ตุลาคม 2536 พร้อมกล่อง สวยมากกๆ
พระชัยวัฒน์ นิรันตราย ทองคำ พ.ศ.๒๕๓๔ สร้างเพียงแค่ ๑๘ องค์เท่านั้น สุดยอดของสุดยอด (มีผู้เช่าบูชาแล้
เหรียญสมเด็จญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เนื้อทองคำ หนัก ๑๘ กรัม พร้อมกล่อง (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญพระแก้วมรกต เนื้อทองคำ รุ่นบุรณะฉัตร พ.ศ.๒๕๓๑ วัดพระแก้ว หนัก 15.2 กรัม (มีผู้เช่าบุชาแล้ว)
พระกริ่งพุทธประทานยศบารมี เนื้อทองคำ พิมพ์เล็ก พร้อมกล่องใบเซอร์ สุดยอดแห่งกริ่งในตำนาน
รูปเหมือนใบโพธิ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทองคำ หนัก ๒๒.๙ กรัม สวยและหายาก(มีผุ้เช่าบูชาแล)
พระพุทธชินราช เฉลิมพระเกียรติ สธ. ปี ๒๕๓๙ ทองคำประมาณ ๒๐ กรัม (มีผู้เช่าบูชาแล้วครับ)
พระไพรีพินาศ รุ่นชัยชนะศึก เนื้ออัลปาก้า พิธียิ่งใหญ่ที่วัดพระแก้ว และวัดบวรนิเวศ เลขสวย ๒๔๕๕
พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิต เนื้อทองคำพ่นทราย ทองคำขัดเงา และเนื้อเงิน ชุดกรรมการ (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
รูปเหมือนหลวงพ่อทวด รุ่นสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เนื้อทองคำ หนัก 5 กรัม สธ. รวมเลี่ยมทองครับ
------------ กริ่งสุวัฑฒโน และพระผงสมเด็จสุวัฑฒโน ปี ๒๕๕๔----------------
ของขวัญวันแม่ปีนี้ สมเด็จนางพญาจิตรลดา สก. 5 รอบพระราชินี เนื้อทองคำ (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่งไพรีพินาศ เนื้อนวะ สร้างปี 2528 จำนวน 118 องค์เท่านั้น (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่งไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศวิหาร รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี 2528 เนื้อทองเหลือง (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระแก้วมรกต เนื้อเงิน ขัดเงา พ่นทราย พร้อมกล่อง สวยมากก ๆ (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)

                                                                                                   
Sitemap หมวดหมู่