พระบูชาชินสีห์ 8 รอบ 96 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช หนักตัก 9 นิ้ว เนื้อทองแดง สวยงาม (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญบาตรน้ำมนต์ ด้านหลังลายเซ็นพระนาม สมเด็จพระสังฆราช ปี ๒๕๒๓ จำนวน 3 เหรียญ ไม่แพง
บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง รุ่น ๒๐๐ ปี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญสมเด็จญาณสังวร ปี 2528 รุ่นแรก เนื้อทองแดง หายาก สวยมาก
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ปวเรศ รุ่น 2 ปี 2530 วัดบวรนิเวศวิหาร สวย เปียกทอง (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระบูชา ภปร. 2508 วัดบวรนิเวศ หน้าตัก 9 นิ้ว (นิยม) บล๊อคนี้ หายากสุด ๆ ครับ (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญพระพุทธนวราชบพิตร ภปร. วัดตรีทศเทพ เนื้อนวะ หายาก สร้างน้อย 999 เหรียญ (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระนิรันตรายเนื้อสัมฤทธิ ปี ๒๕๔๕ No.๒ สวย สุด ๆ (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระรูปเหมือนลอยองค์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช รุ่น 80 พรรษา ญสส. พ.ศ. 2536 (เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญพระมหาชนกเนื้อนาค พิมพ์เล็ก พร้อมเลี่ยมทอง ๗.๕ กรัม สวย (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระคุ้มเกล้าเนื้อทองคำ 80 พรรษา ในหลวง ภปร. เย็นศิริะเพราะพระบริบาล หนัก 5.6 กรัม (มีผู้บูชาแล้ว)
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พฺรหฺมรังสี ชุดทองคำ วัดระฆังโฆสิตาราม ทองคำ 5 กรัม (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญฉลุพระกริ่ง พุทธปวเรศ โครงการ สังฆราชบูชา พระชันษา ๑๐๐ ปี เนื้อนวะ สวยครับ จำนวนสร้าง ๙๙๙ องค์
เหรียญใบโพธิ์ 80 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ปี 36 เนื้อเงิน (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ปวเรศ รุ่น 2 ปี 2530 วัดบวรนิเวศวิหาร สวยระดับแชมป์ (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
กริ่งนิรันตราย ปี 38 วัดบวร ฯ เนื้อนวโลหะเต็มสูตร ( ผสมทองคำ ) เลขต้น ๆ อุดผงจิตรดา (เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญสมเด็จญาณสังวร ปี 2528 พิมพ์นิยม (คางตัด) สวยงามมาก (ลูกค้าเช่าแล้วครับ)
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ปวเรศ รุ่น 2 ปี 2530 วัดบวรนิเวศวิหาร เดิม ๆ งาม ๆ สวยมาก
พระกริ่งสยัมภู ญสส. เนื้อทองคำ พ.ศ. 2546
บาตรน้ำมนต์ ๙๖ พรรษา สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ปี ๒๕๕๒ เนื้อทองแดง สร้างน้อย 199 บาตรเท่านั้
เหรียญหลวงพ่อโสธร เนื้อทองคำ รุ่นสร้างพระอุโบสถวัดโสธรฯ ทองคำ (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระรูปเหมือน สมเด็จพระญาณสังวร รุ่นแรก ปี 2531 เนื้อทองคำ พิมพ์จิ๋ว (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ปี 2525 เนื้อทองคำ ในหลวงเสด็จฯ (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองคำ 1 ปี สถาปนา พ.ศ.33 (มีผุ้เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญสมเด็จนางพญาจิตรลดา สก. 5 รอบ พระราชินี เนื้อทองคำ หนัก 8.5 กรัม (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
ที่ระลึก สมโภช 175 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร ชุดทองคำ เงิน ทองแดง
พระสังกัจจายน์ ส.ก. เนื้อทองคำ สร้างเนื่องในวโรกาศครบ 5 รอบ พระราชินี พิมพ์เล็ก (มีผุ้เช่าบุชาแล้ว)
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองคำ 1 ปี สถาปนา พ.ศ.33 น้ำหนักทองคำ 7.5 กรัม พร้อมกล่อง
พระสังกัจจายน์ เนื้อนวะ ๕ รอบ พระราชินี พร้อมกล่องเดิมๆ พิธีใหญ่มาก ในหลวงและราชินีทรงเททอง
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ปวเรศ รุ่น 2 ปี 2530 วัดบวรนิเวศวิหาร เดิม ๆ สววย (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระบูชา ภปร. ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2508 หล่อดินไทย (ขายแล้ว)
เหรียญพระรูปเหมือนสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เนื้อทองคำ หนัก 30 กรัม สวยมาก ไม่มีรอย
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ปวเรศ รุ่น 2 ปี 2530 วัดบวรนิเวศวิหาร
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช ทรงหยดน้ำ เนื้อทองคำ 1 ปี สถาปนา ปีพ.ศ.33 ทองคำหนัก 15 กรัม พร้อมกล่อง
พระกริ่งไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศวิหาร รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี 2528 พร้อมกล่องเดิม
พระกริ่งคชวัตร เนื้อนวะ ฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช เลข ๒๒๓๙ พร้อมกล่อง
พระนิรันตราย เนื้อสัมฤทธิ ปี ๒๕๔๕ (มีผู้เช่าบูชาแล้วครับ)
พระพุทธสิหิงห์ วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2545 เนื้อสัมฤทธิ์ (มีผู้เช่าบูชาแล้วครับ)
เหรียญทรงผนวช ชุดทองคำ เงิน ทองแดง โมเน่ รุ่นสมโภชพระเจดีย์ วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2551 (เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญสมเด็จญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เนื้อทองคำ หนัก ๑๘.๒ กรัม สร้างปี พ.ศ. ๒๕๓๖ (เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญพระไพรีพินาศ ที่ระลึกครบ ๕๐ ปี ทรงพระผนวช ด้านหลัง ภปร. เนื้อทองแดง ๓ เหรียญ
พระกริ่งไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศวิหาร ทองทิพย์ พร้อมกล่อง ให้บูชายกกล่อง ขอแค่ค่าส่งครับ
พระผงไพรีพินาศ พิมพ์หยดน้ำ ด้านหลังตราวัดบวรนิเวศวิหาร ของขวัญล่ำค่าในเทศกาลขึ้นปีใหม่
พระไพรีพินาศ ทองคำ 84 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช พร้อมกล่อง สวย (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญพระไพรีพินาศ พระนิรันตราย พระสัมพุทธพรรณี และพระสยามเทวาธิราช
เหรียญเม็ดแตง เนื้อทองคำ No.๑ ทองคำหนัก ๕ กรัม สมเด็จญาณสังวรฯ 8 รอบ 96 พรรษา (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่งไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศวิหาร รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี 2528 พร้อมกล่องเดิม
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ปวเรศ รุ่น 2 ปี 2530 วัดบวรนิเวศวิหาร (มีผู้เช่าบูชาไปแล้วครับ)
พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิต เนื้อทองคำพ่นทราย หนัก 18 กรัม พร้อมกล่อง (มีผู้เช่าบุชาแล้ว)
พระกริ่งสุวัฑฒโน เนื้อนวะ 2554 พร้อมกล่อง แบ่งในราคาจองเดิม ๆ (มีผู้เช่าบุชาแล้)

                                                                                                    
Sitemap หมวดหมู่