พระรูปเหมือน สมเด็จพระญาณสังวร รุ่นแรก ปี 2531 เนื้อเงิน พิมพ์กลาง พร้อมกล่อง
เหรียญในหลวงทรงผนวชขนาด 9 ซ.ม. วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2508 เนื้อทองแดง พร้อมกล่อง (เช่าบูชาแล้ว)
พระฉลอง 25 พุทธศตวรรษ พ.ศ. 2500 เนื้อชิน ในหลวงทรงเททองฯ ของดีที่ยังมีอยู่บูชาเบาๆ (เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เนื้อทองคำ น้ำหนักทองคำ ๑๒ กรัม พร้อมกล่อง (เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ ปวเรศ 30 ครบชุด พร้อมกล่อง สวย สีทองเดิมๆ ครับ (เช่าบูชาแล้ว)(เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่งไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 25538 รุ่นกาญจนภิเษกครองราช ๕๐ ปี(เช่าบูชาแล้ว)(เช่าบูชาแล้ว)
พระไพรีพินาศ ญสส. 2543 พิมพ์บัวแหลม เนื้อทองทิพย์ (เช่าบูชาแล้ว)(เช่าบูชาแล้ว)(เช่าบูชาแล้ว)(เช่าบูช
พระไพรีพินาศ ญสส. 2535 พร้อมกล่องกัมมะหยี่สวยงาม (เช่าบูชาแล้ว)
กล้องส่องพระ Nikon รุ่น FULL HD เลนย์แก้วใสใสขนาด10X 18mm. ส ่องชัดใสสบายตา (ขายแล้ว)
พระสมเด็จ ด้านหลังคาถาชินบัญชร วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพฯ (เช่าบูชาแล้วครับ)
พระชัยวัฒน์ ปุ้มปุ้ย ปี 2552 เนื้อเงิน ที่ระลึกสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จวันรัต (เช่าแล้ว)
พระกริ่งไพรีพินาศ โลหะรมดำ รุ่น ครบรอบ ๙๗ พรรษา สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศ คณะศิษย์สร้างถวาย
พระฉลอง 25 พุทธศตวรรษ พ.ศ. 2500 เนื้อชิน พร้อมกล่องเดิม ๆ (เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่งพุทธนิรมิต สมเด็จพระวันรัต (จุนท์) วัดบวรนิเวศวิหาร เนื้อทองทิพย์ พร้อมกล่องเดิม ปี ๒๕๕๒
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ ปวเรศ 30 ครบชุด พร้อมกล่อง สวย (เช่าบูชาแล้วครับ)
กริ่งที่ระลึกพระชันษา 99 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 2555 เนื้อนวะ ก้นทองคำ(เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร ใบโพธิ์ เล็ก เนื้อนวโลหะ ๘๒ พรรษา พ.ศ.๒๕๓๘
พระกริ่งไพรีพินาศ เนื้อสัมฤทธิ์ วัดบวรนิเวศวิหาร ปี พ.ศ. 2544 NO.5759 งาม พิธีดี (เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่งพระพุทธอุดมสมบูรณ์ เนื้อนวะ ปี ๒๕๓๕ พร้อมกล่องเดิม ๆ สภาพเก่าเก็บเดิม ๆ (เช่าบูชาแล้ว)
พระชัยวัฒน์ คชวัตร รุ่น 90 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช เนื้อทองคำ สร้าง พ.ศ. 2546 สวยงามมาก(เช่าบูชาแล้ว)
ราคาโปรโมชั่นครับ เหรียญทรงผนวช เนื้อทองแดง 8 ซ.ม. รุ่นบูรณะพระเจดีย์ (เช่าบูชาแล้ว)
หนังพระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ที่ระลึกงานครบ 200 ปี (เช่าบูชาแล้ว)
พระสมเด็จ อรหัง ปี 19 ด้านหลังลายเซ็นพระนามสมเด็จพระสังฆราช 2 องค์(เช่าบูชาแล้ว)
ล็อกเก็ตสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร พ.ศ.-๒๕๓๑ (เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญทรงผนวช เนื้อทองแดง 8 ซ.ม. รุ่นบูรณะพระเจดีย์ พร้อมกล่องสวยมาก (เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่งฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระสังฆราช เนื้อนวะ พร้อมโบว์ชัวร์(เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่งพุทธประทานยศบารมี เนื้อนวโลหะ อ.เฉลิมชัย โฆสิตพิพัฒน์ NO.5960 (เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่ง “ภูริทัตโต” เนื้อนวะเต็มสูตร พ.ศ. ๒๕๒๐ สุดยอดพระเกจิสายวิปัสสนาฯ ปลุกเสก (เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่ง ๗ รอบ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ ไพรีพินาศ รุ่นชัยชนะศึก เนื้อสัตตะ พร้อมกล่อง (เช่าบูชาแล้ว)
ครอบน้ำมนต์ บวรญาณรังสี เจริญบารมี ๙๙ พรรษา เนื้อทองแดง หมายเลข ๑๒๘
พระกริ่งฉลองพระชนมายุ 96 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช เนื้อนวะ พร้อมโบว์ชัวร์ กล่องครบชุด (เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่งปุ้มปุ้ย ปี 2543 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองผสม ที่ระลึกพระพรหมมุนี (จุนท์) ปัจจุบันสมเด็จพระวันรัต
เหรียญทรงผนวช เนื้่อทองแดง สร้าง พ.ศ.๒๕๑๗ โดยกองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก (เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่งพุทธประทานยศบารมี เนื้อทองคำ พิมพ์เล็ก พร้อมกล่อง ใบเซอร์ครบ (เช่าบูชาแล้ว)
บาตรน้ำมนต์ 84 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร 3 ถอด No.522 (เช่าบุชาแล้ว)
เหรียญสมเด็จญาณสังวร ปี 2528 รุ่นแรก สวย ๆ (เช่าบูชาแล้ว)(เช่าบูชาแล้ว)(เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญสมเด็จญาณสังวร ปี 2528 รุ่นแรก เดิม ๆ พร้อมซอง (เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญสมเด็จญาณสังวร ปี 2528 รุ่นแรก องค์ที่ 2 (เช่าบูชาแล้)
พระกริ่งฉลองพระชนมายุ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระสังฆราช ปี ๒๕๓๖ เนื้อนวะ พร้อมกล่อง
พระกริ่งคชวัตร เนื้อนวะ ฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช (เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญสมเด็จญาณสังวร ปี 2528 รุ่นแรก งามมากๆ พร้อมกล่องกัมมะหยี่ ดีกรีรางวัลที่ 1 พร้อมใบเซอร์
ครอบน้ำมนต์ศิลาดล 8 รอบ 96 ปี ญสส.ผสมผงศักดิ์สิทธ์ ใบนี้ หมายเลขเลข 3333 ครับผม
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองคำ ครบ 1 ปี สถาปนา พ.ศ.33 พร้อมกล่อง
พระกริ่งศาสดา ภปร. เนื้อทองคำ เงิน นวะ วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ.2532 องค์นี้ NO.64
พระกริ่งปวเรศ เนื้อทองคำ หนัก ๔๐ กรัม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จทรงเททองฯ
พระกริ่ง ไพรีพินาศ เนื้อนวะ ปี ๓๔ งามมากกๆ ครบชุด สภาพสวยแชมป์เลยครับ (เช่าบุชาแล้ว)
เหรียญสนทนาธรรม Y2K ทองแดง วัดบวรนิเวศ สวย แท้ คมชัดลึก (เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญพระไพรีพินาศ รุ่น 1 ในสยาม ทรงรูปใข่ ในหลวงทรงสร้าง (เช่าบูชาแล้ว)
พระรูปเหมือน สมเด็จพระญาณสังวร รุ่นแรก ปี 2531 เนื้อทองคำ พิมพ์เล็ก พร้อมกล่องเดิมๆ

                                                                                                    
Sitemap หมวดหมู่