พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ปวเรศ ปี 2530 ครบชุด พร้อมกล่อง (เช่าบูชาแล้ว)(เช่าบูชาแล้ว)
พระปิดตารุ่นแรก ชุดกรรมการ ครบ 6 รอบ สมเด็จญาณฯ ปี 28 พร้อมกล่องเดิม ๆ จากวัด (เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่งปวเรศ รุ่น ๓ (ครบ ๒๐๐ ปี กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์) วัดบวรนิเวศวิหาร (บูชาแล้ว)
พระกริ่งพุทธประทานยศบารมี เนื้อนวโลหะ พร้อมกล่องงามมาก No.15684 มาพร้อมเลี่ยมทองงาม ๆ (เช่าบูชาแล้ว
พระกริ่งโภคทรัยพ์ เนื้อนวะ ปี 2535 พร้อมกล่องเดิม ๆ น่าสะสมอีกชุดหนึ่งวัดบวรนิเวศ (เช่าบูชาแล้ว)
พระชัยวัฒน์พุทธสิหิงค์ ภปร ธรรมศาสตร์ (รุ่นสร้างหอพระ) 65ปีธรรมศาสตร์ 2543 (เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญในหลวงทรงผนวชขนาด 9 ซ.ม. วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2508 เนื้อทองแดง (เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่ง “ภูริทัตโต” เนื้อนวะ พ.ศ. ๒๕๒๐ สุดยอดพระเกจิสายวิปัสสนาฯ ปลุกเสก ๓ วาระ (เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญพระพุทธนวราชบพิตร ภปร. วัดตรีทศเทพ สร้าง พ.ศ. 2553 เนื้อนวะ (เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่งวัดตรีทศเทพวรวิหาร ปี 2530 เนื้อนวะ ในหลวงเททอง ในหลวงทรงเททอง (เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ปวเรศ ปี 2530 ครบชุด พร้อมกล่อง องค์นี้ ครบองค์ประกอบ (เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญสมเด็จญาณสังวร ปี 2528 รุ่นแรก เนื้อทองแดง ตอนนี้หายากแล้ว (เช่าบูชาแล้ว)
พระแก้วมรกตลอยองค์ เนื้อเรซิ่นหุ้มทองคำ99 หน้าตัก 1/2 นิ้ว No.1562 (เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่งเจริญโภคทรัพย์(กรรมการ) ฐานบัวด้านหน้าติดตราสัญลักษณ์กาญจนาภิเษกทองคำ (เช่าบูชาแล้ว)
พระไพรีพินาศ เนื้อเงินพ่นทราย พ.ศ.2547 พิธีพุทธาภิเษกยิ่งใหญ๋ พระเทพฯ เสด็จเททอง เช่าบูชาแล้ว
PROMOTION วันแม่ กริ่งศิรากาศ ภปร. พระกริ่งแห่งยอดฟ้า เนื้อนวะ พร้อมกล่องเดิม ๆ ในหลวงเสด็จเททอง
พระสมเด็จ อรหัง ปี 19 ด้านหลังลายเซ็น มีเส้นพระเกษาของพระสังฆราช (เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่งพระพุทธนวราชบพิตร ฉลอง ๕๐ ปี ครองราชย์ เนื้อนาค พร้อมเลี่ยมกันน้ำ สวย ๆเช่าบูชาแล้วครับ
เหรียญสมเด็จญาณสังวร ปี 2528 รุ่นแรก เนื้อทองแดง สวย แชมป์เลยครับ องค์นี้
พระกริ่งพุทธญาณวเรศ (ปวเรศน้อย) ที่ระลึก ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
กริ่งไพรีพินาศ ภปร. รุ่นแรก (ในหลวงเททอง) ทองคำหนัก 17.83 กรัม สร้าง 1,000 องค์ (เช่าบูชาแล้ว)
พระผงรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ด้านหลัง พระสมเด็จ ๓ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๔๖ จำนวน ๑๐๐องค์
กริ่งศิรากาศ ภปร. พระกริ่งแห่งยอดฟ้า เนื้อนวะ พิมพ์ 2 นิยม ในหลวงทรงเททอง งามมาก (เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่งสุวัฑฒโน เนื้อนวโลหะ หมายเลข 1005 พร้อมกล่องเดิม จำนวนจัดสร้าง (เช่าบูชา)
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ปวเรศ ปี 2530 ครบชุด พร้อมกล่อง (เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญสมเด็จญาณสังวร ปี 2528 รุ่นแรก วัดบวรนิเวศวิหาร หุ้มทองคำ เลี่ยมทอง (เช่าบูชาแล้ว)
พระแก้วมรกตลอยองค์ จัดสร้างโดยรพ.ภูมิพลฯ พ.ศ.2547 เนื้อเงิน 3 กษัตริย (เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่งหลวงพ่อจรัญ รุ่นนฤมิตรโชค วัดอัมพวัน สิงหบุรี เนื้อเงิน พร้อมกล่องเดิม ๆ สวย ๆ (เช่าบูชาแล้ว
พระกริ่งนิรันตราย ทองคำ มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ จัดสร้าง สมเด็จพระเทพฯ ทรงเททอง งาม ๆ
เหรียญสมเด็จญาณสังวร ปี 2528 รุ่นแรก เนื้อทองแดง สภาพงาม ๆ (เช่าบูชาแล้ว)(เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญสมเด็จญาณสังวร ปี 2528 รุ่นแรก งามมากๆ สวยมากกก (เช่าบูชาแล้ว)(เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญสมเด็จญาณสังวร ปี 2528 รุ่นแรก งาม ๆ แต่ไม่แพง (เช่าบูชาแล้ว)(เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญสมเด็จญาณสังวร ปี 2528 รุ่นแรก สวย ๆ ครับ เพิ่งแกะมาจากเลี่ยมทอง (เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญสมเด็จญาณสังวร ปี 2528 รุ่นแรก เนื้อทองแดง สวยงามมากสร้าง 2528 (เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญสมเด็จญาณสังวร ปี 2528 รุ่นแรก เนื้อทองแดง สวยๆ กิ๊ปๆ ครับ (เช่าบูชาแล้ว)
กริ่งในตำนาน พระกริ่งปวเรศ รุ่น 200 ปี กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ เนื้อทองคำ หนัก 45 ก. (เช่าบูชาแล้ว)
พระบูชาพุทธชินสีห์ 9 นิ้ว รุ่นฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระสังราช 8 รอบ (เช่าบูชาแล้ว)
พระนาคปรก สธ. องค์พระทองคำ ฐานนวโลหะ สร้างจำนวน 1999 องค์เท่านั้น (เช่าบูชาแล้ว)
พระสิหิงค์ ทองคำ (เช่าบูชาแล้ว)(เช่าบูชาแล้ว)(เช่าบูชาแล้ว)(เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่งฉลองพระชนมายุ 96 พรรษา เนื้อทองคำ สวยแชมป์ รางวัลที่ ๑
พระกริ่งฉลองพระชนมายุ 96 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช เนื้อเงิน พร้อมกล่องครบชุด (เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่งนิรันตราย ญสส. วัดบวรนิเวศวิหาร ๑ ชุด ๒ องค์ (เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่งนิรันตราย ญสส. วัดบวรนิเวศวิหาร (เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ปวเรศ ปี 2530 ครบชุด พร้อมกล่อง งาม ๆ องค์นี้ งามจริงครับ (เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ปวเรศ ปี 2530 ครบชุด พร้อมกล่อง งามๆ สีทอง ๆ เดิม ๆ มากก (เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญ ไพรีพินาศ เนื้อทองคำ ปี ๓๔ สร้างพร้อมพระกริ่งไพรีพินาศ ปี 34 สร้าง 700 เหรียญ (เช่าบูชาแล้ว)
พระแก้วมรกต เนื้อทองคำพ่นทราย หนัก ๑๘ กรัม กรมสรรพสามิต พร้อมกล่องและการ์ด (เช่าบูชาแล้ว)
บาตรน้ำมนต์ รุ่น คชวัตร 90 พรรษา เนื้อสัตตะ สร้างปี 2546 สวยและหายากมากครับ (เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่ง ญส ปี 2519 พร้อมกล่อง เนื้อนวะก้นเงิน หลวงพ่อคูณ จารใต้ฐาน พร้อมกล่องเดิม (เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่งศาสดา ญสส. รุ่นแรก พ.ศ. ๒๕๓๔ เนื้อเงิน พร้อมกลอ่งเดิม ๆ ครับ (เช่าบูชาแล้ว)

                                                                                                    
Sitemap หมวดหมู่