เหรียญทรงผนวช เนื้่ออัลปาก้า สร้าง พ.ศ.๒๕๑๗ โดยกองทัพภาคที่ 3 (ลูกค้าเช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่งโภคทรัยพ์ เนื้อทองคำ พร้อมเลี่ยม ปี 2535 วัดบวรนิเวศวิหาร งามล่ำค่า (ลูกค้าเช่าบูชาแล้ว)
โบว์ชัวร์ พระไพรีพินาศ รุ่น ๑๐๐ ปี ญสส. ชุดเนื้อทองคำ เงิน นวะ จัดสร้างโดยวัดบวรนิเวศวิหาร
พระแก้วมรกตลอยองค์ ภปร. เนื้อเรซิ่นหุ้มทองคำ99 หน้าตัก 1/2 นิ้ว (ลูกค้าเช่าบูชาแล้ว)
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองคำ เล็ก รุ่น ครบ 1 ปี สถาปนา (มีลูกค้าเช่าบูชาแล้ว)
ครอบน้ำมนต์ ฉลองพระชันษา ๙๙ ปี เนื้อสัมฤทธิ์ สร้างจำนวน 500 ใบเท่านั้น (ลูกค้าเช่าไปแล้ว)
ล๊อกเก็ตสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ระลึก ครบ ๑๐๐ พระชันษา ๓ ต.ค. ๒๕๕๖
พระรูปเหมือนสมเด็จสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร เนื้อนวะ รุ่น คชวัตร 90 พรรษา ปี46 No. 3587
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ปวเรศ ปี 2530 ครบชุด พร้อมกล่อง องค์นี้ ยังคงสภาพเดิมๆ (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระแก้วมรกต เนื้อทองคำพ่นทราย หนัก ๑๘ กรัม กรมสรรพสามิต (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระพุทธนาราวันตบพิธ ปี 2525 พร้อมกล่องสวย ๆ บรรจุมวลสานพระเกศาของในหลวง(มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ วัดตรีทศเทพ ปี 2530 เนื้อนวะ ในหลวงทรงเททอง (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระสมเด็จพุทธชินสีห์ ภปร. หลัง ญสส. ทนฺโต เสฏฺโฐ สุดยอดมหามงคลสุดยอดพระผงปัจจุบัน (เช่าบูชาไปแล้ว)
เหรียญสมเด็จญาณสังวร ปี 2528 เป็นเหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดง องค์นี้ สภาพสวยแชมป์
เหรียญสมเด็จญาณสังวร ปี 2528 เป็นเหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดง องค์นี้ สภาพสวยแชมป์
พระนิรันตราย เนื้อเงินพ่นทราย พ.ศ.2547 พิธีพุทธาภิเษกยิ่งใหญ๋ พระเทพฯ เสด็จเททอง (ลูกค้าเช่าบูชาแล้ว
เหรียญสมเด็จญาณสังวร ๘๐ พรรษา ปี ๒๕๓๖ เนื้อเงิน พิธีใหญ่ (มีลูกค้าเช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่งไพรีพินาศ รุ่นเขาค้อ สร้างปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เนื้อนวะโลหะ พร้อมกล่อง (มีลูกค้าเช่าบูชาแล้ว)
พระสมเด็จ สุคโต วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ.2517 สวย คม ((เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่ง ๗ รอบ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เนื้อทองคำ (เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่งปุ้มปุ้ย ปี 2546 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองผสม ที่ระลึกพระพรหมมุนี (จุนท์) ปัจจุบันสมเด็จพระวันรัต
บาตรน้ำพระมนต์พระกริ่ง ๘๐ พรรษา สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร เนื้อทองล่ำอู (ลูกค้าเช่าบูชาแล้ว)
กริ่งศิรากาศ ภปร. พระกริ่งแห่งยอดฟ้า เนื้อนวะ พิมพ์ 2 นิยม ในหลวงทรงเททอง (ลูกค้าเช่าบูชาไปแล้ว)
พระบูชาไพรีพินาศ ที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช หน้าตัก ๙ นิ้ว สร้าง ๑๙๙ องค
พระกริ่งไพรีพินาศ รุ่นครบ 7 รอบ สมเด็จพระสังฆราช เนื้อนวะ ก้นทองคำ No.305
เหรียญสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ปี 2525 เนื้อทองคำ ในหลวงเสด็จฯ ในพิธี (เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก หันข้่าง เนื้อเงิน รุ่น ๑๐๐ ปี
พระกริ่งไพรีพินาศ รุ่นเขาค้อ สร้างปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เนื้อนวะโลหะ พร้อมกล่อง (มีลูกค้าเช่าบูชาแล้ว)
ครอบน้ำมนต์ บวรญาณรังษี เจริญบารมี ๙๙ พรรษา เนื้อทองแดง หมายเลข ๑๒๖ (มีลูกค้าเช่าบูชาไปแล้ว)
พระกริ่งอุดมสมบูรณ์ (กริ่งปุ้มปุ้ย) ปี ๒๕๓๕ เนื้อทองคำ สร้างเพียง 500 ชุด (มีลูกค้าเช่าบูชาไปแล้ว)
หลวงพ่อดำ ญสส. วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2539 พร้อมซองเดิม ๆ ครับ หายากมาก (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระสมเด็จ สุคโต วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ.2517 สวย คม (พิมพ์ซึ้มลึก) (พิมพ์ใหญ่) (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระผงไพรีพินาศ ญส. พ.ศ.๒๕๓๐ สร้างโดยวัดบวรนิเวศวิหาร พร้อมกล่องเดิมๆ งามๆ คม ชึด ลึก ครับ
พระกริ่งปวเรศ รุ่น ๓ (ครบ ๒๐๐ ปี กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์) วัดบวรนิเวศวิหาร นวะ (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระปิดตารุ่นแรก ชุดกรรมการ ครบ 6 รอบ สมเด็จญาณฯ ปี 28 พร้อมกล่องเดิม ๆ จากวัด (มีลูกค้าจองแล้ว)
เหรียญสมเด็จญาณสังวร ปี 2528 เป็นเหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดง หายากแล้ว องค์นี้ สวยแชมป์ ครับ
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ วัดตรีทศเทพ ปี 2530 เนื้อนวะ ในหลวงทรงเททอง พระกริ่งที่สร้างโอกาส ๕ รอบ ในหลวง
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ วัดตรีทศเทพ ปี 2530 เนื้อนวะ ในหลวงเททอง ในหลวงทรงเททอง สวย( มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระรูปเหมือนบูชาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ขนาด ๔ นิ้ว NO.๑๒๐๒
เหรียญสมเด็จญาณสังวร ปี 2528 รุ่นแรก เนื้อทองแดง หายากแล้ว มีทุกงานประกวดพระเครื่อง (เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่งศาสดา ภปร. เนื้อทองคำ วัดบวรนิเวศวิหาร สร้างปี ๒๕๓๒ หมายเลข ๖๕๐ (เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่งศาสดา ภปร. เนื้อนวะ วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ.2532 NO.1156 (เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ปวเรศ ปี 2530 ครบชุด พร้อมกล่อง องค์นี้ สวยแชมป์ครับ (เช่าบุชาแล้ว)
พระพุทธชินสีห์ หน้าตัก ๙ นิ้ว 1 ศควรรษ สมเด็จพระญาณสังวร (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระพุทธชินสีห์ หน้าตัก ๙ นิ้ว 1 ศควรรษ สมเด็จพระญาณสังวร ฯ (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระผงพระไพรีพินาศ รุ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ทรงหยดน้ำ พร้อมเลี่ยมกันน้ำ (เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่ง ภปร. ปี พ.ศ. 2508 เนื้อสัมฤทธิ์ กะหลั่ยทองค เดิม ๆ ซองเดิมด้วย (เช่าบูชาแล้ว)
เหรียญสมเด็จญาณสังวร ปี 2528 รุ่นแรก เนื้อทองแดง หายาก (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระกริ่งพระไพรีพินาศ ญสส. เนื้อทองแดง รุ่นกาญจนาภิเษก หมายเลข ๒๐๐(มีผู้เช่าบูชาแล้ว)
พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิต เนื้อทองคำพ่นทราย ทองคำขัดเงา และเนื้อเงิน พร้อมกล่อง (มีผู้เช่าบูชาแล้ว)

                                                                                                    
Sitemap หมวดหมู่