เหรียญทรงผนวช เนื้อเงิน ขนาด 3 ซ.ม. รุ่นบูรณะพระเจดีย์ใหญ่ วัดบวรนิเวศวิหาร กล่องเดิ(เช่าบูชาไปแล้ว)
พระพุทธนาราวันตบพิธ ปี 2542 พร้อมกล่อง บรรจุเส้นพระเกศาในหลวง (พระประจำในหลวง) ควรค่าสะสมยิ่งนัก
พระกริ่งยอดนิยมอันดับ 1 สมเด็จพระญาณสังวร พระกริ่งบวรรังษี เนื้่อนวะ งามสวยแชมป์ (เช่าบูชาไปแล้ว)
สวยแชมป์ ..พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ปวเรศ ปี 2530 บรรจุเส้นพระเจ้า หายากในรอบหลวง (เช่าบูชาไปแล้ว)
พระพุทธชินสีห์ ภปร. ทันโต พิมพ์ใหญ่ บรรจุพระทนต์ในหลวง 2 องค์ ไม่มีกล่อง สวยแชมป์ (เเช่าบูชาไปแล้ว)
พระนิรันตรายบูชา เนื้อโลหะ ชุบทอง งามมาก ขนาดหน้าตัก 2 ซ.ม. ฐานไม้กว้าง 2 นิ้ว(เช่าบูชาไปแล้ว)
พระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชเจ้า รุ่่น ศตวรรษ พระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ 2515(เช่าบูชาไปแล้ว)
พระคุ้มเกล้า มหามงคล 80 พรรษา เย็นศิระเพราะพระบริบาล เนื้อเงิน พิมพ์เล็ก กล่อง(เช่าบูชาไปแล้ว)
เหรียญพระชัยหลังช้าง หลัง ภปร. ปี 2530 จำนวน ๑๐ เหรียญ พร้อมซองซีนเดิมๆ ข(เช่าบูชาไปแล้ว)
พระรูปเหมือนลอยองค์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช รุ่น 80 พรรษา ญสส. (เช่าบูชาไปแล้ว)
1 ใน 1999 เหรียญๆ สมเด็จพระญาณสังวร รุ่นฉลองพระชันษา 96 ปี พ.ศ. 2552 เนื้อเงิน (เช่าบูชาไปแล้ว)
พระบูชา ญสส. ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงเททอง (เช่าบูชาไปแล้ว)
เหรียญพระนเรศวร รุ่น 1 ในสยาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราทานแก่ทหาร พิมพ์ (เช่าบูชาไปแล้ว)
เหรียญพระไพรีพินาศ ทองคำ หลังตรากาญจนาภิเษก ทรงครองราชย์ 50 ปี (เช่าบูชาไปแล้ว)
หนังสือมหามงคลแห่งแผ่นดิน หนังสือที่รวบรวมวัตถุมงคลที่ในหลวงทรงเสด็จในพิธี (เช่าบูชาไปแล้ว)(เช่าบูชา
ครอบน้ำพระพุทธมนต์ (บาตรน้ำมนต์) ฉลองพระชนมายุ ครบ 96 พรรษา 8 รอบ สมเด็จพระญาณสังววร(เช่าบูชาไปแล้้ว
พระกริ่งคุ้มเกล้า มหามงคล 80 พรรษา เย็นศิระเพราะพระบริบาล เนื้อนวะ พิมพ์ใหญ่ (เช่าบูชาไปแล้ว)
พระกริ่งคุ้มเกล้า ศิรากาศ ภปร. เนื้อเงิน พร้อมเลี่ยม ในหลวงเสด็จเททอง พระสังฆราช (เช่าบูชาไปแล้ว)
สวยแชมป์ ..พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ปวเรศ ปี 2530 บรรจุเส้นพระเจ้า หายากในรอบหลาย (เช่าบูชาไปแล้ว)
เหรียญสมเด็จญาณสังวร ปี 2529 จำนวน 10 องค์ (เช่าบูชาไปแล้ว)(เช่าบูชาไปแล้ว)(เช่าบูชาไปแล้ว)(เช่าบูช
พระกริ่งอริยเมตไตรย์ เนื้อนวะ กล่องเดิม วัดญาณสังวราราม ปี 2532 งาม ๆ หายาก สายสมเด็ (เช่าบูชาไปแล้ว
พระบรมรูป ในหลวงทรงงาน รุ่น 80 พรรษา เย็นศิริะเพราะพระบริบาล เนื้อนวะ กล่อง (เช่าบูชาไปแล้ว)
พระสมเด็จพุทธชินสีห์ ภปร. ทันโต พิมพ์ใหญ่ พระดีพีธีสุดยอด บรรจุพระทนต์ในหลวง กล่อง (เช่าบูชาไปแล้ว)
เหรียญทรงผนวช เนื้อนวะ รุ่นบูรณะพระเจดีย์ ปี 2550 วัดบวรนิเวศวิหาร สภาพสวยงามสุด (เช่าบูชาไปแล้ว)
เหรียญทรงผนวช เนื้อเงิน โมเน่ รุ่นสมโภชพระเจดีย์ วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2551 พร้อมตลับ (เช่าบูชาไปแล้ว)
เหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 9 ครบ 100 ปี รพ.จุฬาฯ จำนวน 100 เห (เช่าบูชาไปแล
พระกริ่งนิรันตราย ญสส. เนื้อนวะ ปี 2537 พร้อมกล่องเดิม ที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงร่ว (เช่าบูชาไปแล้ว)
เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รุ่นพระชันษา 100ปี จำ (เช่าบูชาไปแล้ว)
พระชินสีห์ ภ.ป.ร. กริ่งทันโต รุ่น 2 ชุดกรรมการ 5 องค์ พร้อมกล่อง น่าสะสมอย่ (เช่าบูชาไปแล้ว)
พระสมเด็จพุทธชินสีห์ ภปร. ทันโต พิมพ์ใหญ่ พระดีพีธีสุดยอด บรรจุพระทนต์ในหลวง (เช่าบูชาไปแล้ว)
สวยแชมป์ ..พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ปวเรศ ปี 2530 บรรจุเส้นพระเจ้า หายากในรอบหล (เช่าบูชาไปแล้ว)
พระกริ่งพุทธประทานยศบารมี เนื้อนวะ No.3621 + อุปกรณ์ครบถ้วน พร้อมลายเซ็นต์(เช่าบูชาไปแล้ว)
พระคุ้มเกล้า เนื้อเงิน ชุบทองคำขาว ทีระลึกสร้างอาคาร 60 ปีฯ ร.พ.ภูมิพล พร้อมกล่อง (เช่าบูชาไปแล้ว
เหรียญพระพุทธนวราชบพิตร ภปร. วัดตรีทศเทพ ชุดกรรมการ เนื้อเงิน นวะ เงินลงยาหน้ (เช่าบูชาไปแล้ว)
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงบัลลังก์ ฐาน 8.5 นิ้ว ปี 39 โลหะรม(เช่าบูชาไปแล้ว
เหรียญฉลุลายยกองค์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเจ้าแม่กวนอิม มังกรคู่ เนื้อเงิน ลงยา (เช่าบูชาไปแล้ว)
พระแก้วมรกตลอยองค์ เนื้อเรซิ่นหุ้มทองคำ99 หน้าตัก 1/2 นิ้ว งาม ๆ หายากสุด ๆ ราค(เช่าบูชาไปแล้ว)
สวยแชมป์ ..พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ปวเรศ ปี 2530 บรรจุเส้นพระเจ้า หายากในรอบหลายปี (เช่าบูชาไปแล้ว)
เหรียญทรงผนวช เนื้อนวะ รุ่นบูรณะพระเจดีย์ ปี 2550 วัดบวรนิเวศวิหาร สภาพสวยงาม (เช่าบูชาไปแล้ว)
เหรียญทรงผนวช เนื้อนวะ รุ่นบูรณะพระเจดีย์ ปี 2550 วัดบวรนิเวศวิหาร สภาพสวยแชมป์ (เช่าบูชาไปแล้ว)
เหรียญทรงผนวช เนื้อเงิน รุ่นบูรณะพระเจดีย์ ปี 2550 วัดบวรนิเวศวิหาร สภาพสวยแชมป์(เช่าบูชาไปแล้ว)
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช รุ่น 600 ปี พ.ศ.2538 ชุดทองคำ เงิน ทองแดง 3 องค์ 3 เนื้อ(เช่าบูชาไปแล้ว)
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช รุ่น 600 ปี พ.ศ.2538 เนื้อทองคำ หนัก 23 กรัม งามสุด(เช่าบูชาไปแล้ว)
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช รุ่น 600 ปี พ.ศ.2538 เนื้อทองคำ หนัก 23 กรัม งามสุดๆ (เช่าบูชาไปแล้ว)
เหรียญทรงผนวช รุ่น พลังแห่งแผ่นดิน เนื่้อทองแดง สภาพสวยแชมป์ทุกเหรียญ พร้อมซองเดิม ๆ (เช่าบูชาไปแล้ว
เหรียญทรงผนวช รุ่น พลังแห่งแผ่นดิน เนื่้อทองแดง สภาพสวยแชมป์ทุกเหรียญเหรียญทรงผนวช(เช่าบูชาไปแล้ว)
เหรียญทรงผนวช เนื้่อนวะ หลังพระชินราช สร้าง พ.ศ.๒๕๑๗ โดยกองทัพภาคที่ 3 สวยคมชัด (เช่าบูชาไปแล้ว)
พระกริ่งคชวัตร รุ่นแรก เนื้อนวะ ฉลอง 90 พรรษา ปี 46 พร้อมกล่อง หายากสุด ๆ (เฃ่าบูชาไปแล้ว)
เหรียญพระมหาชนก เนื้อเงินเล็ก ปี 42 พร้อมหนังสือ กล่อง สภาพสวยงามสุด ๆ หายากสุด ๆ (เฃ่าบูชาไปแล้ว)
พระนิรันตราย เนื้อทองคำ พ.ศ.๒๕๔๗ พระเทพฯ เสด็จเททอง ทองคำ 15 กรัม พร้อมเลี่ยมทองคำ (เฃ่าบูชาไปแล้ว)

                                                                                                    
Sitemap หมวดหมู่