บาตรน้ำมนต์ ญสส. ขนาด 9 นิ้ว สร้าง พ.ศ.2534 สมเด็จพระญาณสังวร และหลวงพ่อคูณ (เช่าบูชาไปแล้ว)
พระกริ่งพระชัยปวเรศ ปี 30 ภายในบรรจุเส้นพระเจ้า ที่สุดแห่งพระกริ่งวัดบวร วาระครบ (เช่าบูชาไปแล้ว)
พระกริ่งพระชัยปวเรศ ปี 30 ภายในบรรจุเส้นพระเจ้า ที่สุดแห่งพระกริ่งวัดบวร วาระครบ (เช่าบูชาไปแล้ว)
พระกริ่งนวโลหะ พระพุทธชินสีห์ ภปร-ญสส ทันโต เสฏโฐ พระรุ่นเดียวในรัชการที่มีพระทน (เช่าบูชาไปแล้ว)
โปรโมชั่น.พระกริ่งปวเรศ พระชัยวัฒน์ เนื้อนว รุ่นหอพระประวัติสมเด็จสังฆราช พร้อมกล่ (เช่าบูชาไปแล้ว)
พระกริ่ง-ชัยวัฒน์ สทานเพชร ญสส. เนื้อทองทิพย์ NO.๗๗๖ พร้อมกล่องเดิม งาม (เช่าบูชาไปแล้ว)
พระกริ่งศาสดา ญสส. รุ่นแรก พ.ศ. ๒๕๓๔ เนื้อนวะ หายากกกสุด ๆ สภาพองค์นี้ งาม ๆ (เช่าบูชาไปแล้ว)
พระกริ่งปุ้มปุ้ย รุ่นแรก ปี ๒๕๓๕ เนื้อนวะ รุ่นแรกของพระกริ่งปุ้มปุ้ย หายากสุด ๆ (เช่าบูชาไปแล้ว)
พระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ขนาดหน้าตัก ๕ นิ้ว (เช่าบูชาไปแล้ว)
หนังสือภาพและพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ชื่น นภวงศ์)(่ขายไปแล้วนะครับ)
หนังสือพระเครื่องวัดบวรนิเวศวิหาร (่ขายไปแล้วนะครับ)
หนังสือพระเครื่องวัดบวรนิเวศวิหาร ฉบับสมบูรณ์(่ขายไปแล้วนะครับ)
หนังสือประวัติพระพุทธบารมี ของอาจารย์เฉลิมชัย(่ขายไปแล้วนะครับ)
สมุดภาพพระเจดีย์ ที่ระลึกการบูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ.2550(่ขายไปแล้วนะครับ)
หนังสือประวัติพระพุทธบารมี ของอาจารย์เฉลิมชัย พร้อมลายเซ็นสีทองของ อ.เฉลิมชัย(่ขายไปแล้วนะครับ)
หนังสือพระเครื่องวัดบวรนิเวศวิหาร ฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่อดีต - พ.ศ.2538 (ขายไปแล้ว)
พระพุทธชินสีห์ ภปร ทันโตเสฏโฐ พระรุ่นเดียวในรัชกาลที่9 ที่มีพระทนต์ในหลวง ชุดนี้สวย (เช่าบูชาไปแล้ว)
พระพุทธชินสีห์ ภปร ทันโตเสฏโฐ พระรุ่นเดียวในรัชกาลที่9 ที่มีพระทนต์ในหลวง ชุดนี้(เช่าบูชาไปแล้ว)
พระสมเด็จทันโต ภปร. คณะทันตจุฬา พ.ศ.2533 พร้อมกล่องและใบเซอร์ งาม ๆ อุปกรณ์ครบ (เช่าบูชาไปแล้ว)
กริ่งสมเด็จพระวันรัต เจ้่าอาวาสวัดบวร เนื้อทองทิพย์ พ.ศ.2557 พร้อมเลี่ยมกันน้ำ....(เช่าบูชาไปแล้ว)
เหรียญสมเด็จญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชปี 2539 เนื้อเงินลงยา รุ่นเฉลิมพระเกียรติ(เช่าบูชาไปแล้ว)
เหรียญรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พิมพ์ใบโพธิ์ ๘๐ พรรษา พ.ศ.๒๕๓ เงิน(เช่าบูชาไปแล้ว)
เหรียญพระนาคปรก ด้านหลังพระนาม ญส. สมเด็จพระญาณสังวร ปี 2529 ่พระนาคปรก ทำพิธีพร้อมกริ่งเมตตา ปี 29
พระกริ่งอุดมมงคล เนื้่อทองคำ ปี 2540 ทองคำหนัก 27.55 กรัม ฉลองพระชนมายุ ครบ 84 พรร (เช่าบูชาไปแล้ว)
พระสมเด็จอรหัง ปี 2519 หลังลายเซ็นสมเด็จพระญาณสังวร และเส้นพระเกศา พิมพ์ฐานคู่ (เช่าบูชาไปแล้ว)
พระกริ่งทันโตเสฏโฐ เนื้อเงิน สุดยอดพระในรัชกาลที่ 9 รุ่นเดียวที่มีพระทนต์ในหลวง สวย(เช่าบูชาไปแล้ว)
พระบูชา ภปร. ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ.2508 เนื้อทองเหลือง(เช่าบูชาไปแล้ว)
พระบูชา ภปร. ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 08 เนื้อหนังไก่(เช่าบูชาไปแล้ว)(เช่าบูชาไปแล้ว)
พระนิรันตราย บูชา หน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อสัมฤทธ์ วัดบวรนิเวศวิหาร(เช่าบูชาไปแล้ว)(เช่าบูชาไปแล้ว)
พระบูชา ภปร. ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2508 เนื้อทองเหลือ ปิดทอง(เช่าบูชาไปแล้ว)
พระไพรีพินาศ บูชา หน้าตัก 3 นิ้ว รมดำ วัดบวรนิเวศวิหาร 2552 รุ่น 8 รอบ(เช่าบูชาไปแล้ว)
พระไพรีพินาศ ขนาดหน้าตัก 1.5 นิ้ว พร้อมครอบแก้ว สำหรับตั้งหน้ารถ(เช่าบูชาไปแล้ว)
พระไพรีพินาศ บูชา หน้าตัก 5 นิ้ว ปิดทอง วัดบวรนิเวศวิหาร พร้อมกล่องจากวัด (เช่าบูชาไปแล้ว)
พระไพรีพินาศ บูชา หน้าตัก 7 นิ้ว เนื้อทองเหลือง รมดำ วัดบวรนิเวศวิหาร 2552 รุ่น (เช่าบูชาไปแล้ว)
พระบูชา ไพรีพินาศ หน้าตัก 7 นิ้ว ปิดทอง สวยงาม อร่ามตา (เช่าบูชาไปแล้ว)
พระไพรีพินาศ บูชา หน้าตัก 5 นิ้ว ปี 2542 ปิดทอง (เช่าบูชาไปแล้ว)
พระบูชา นาคปรก หน้าตัก 3 นิ้ว สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเททอง มีตรา สธ.ด้านหน้า(เช่าบูชาไปแล้ว)
พระชินสีห์บูชา หน้าตัก 9 นิ้ว ปิดทอง(เช่าบูชาไปแล้ว)
พระพุทธสิหิงห์ วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2545 หมายเลขสวย No.4 งานสวยมาก(เช่าบูชาไปแล้ว)
พระพุทธชินสีห์ บูชา ขนาดหนักตัก 9 นิ้ว รุ่น ๘๐ พรรษา สมเด็จพระสังฆราช ปี 36 ปิดทอง(เช่าบูชาไปแล้ว)
พระพุทธชินสีห์ บูชา ขนาดหนักตัก 9 นิ้ว เนื้อสัตตะ สร้างน้อย องค์นี้ หมายเลข 15(เช่าบูชาไปแล้ว)
พระบูชา นาคปรก หน้าตัก 5 นิ้ว วัดบวรนิเวศวิหาร หมายเลข 569 สร้างปี 2539(เช่าบูชาไปแล้ว)
พระบูชา ภปร. ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 08 พิมพ์หนังไก่ รุ่นแรก (เช่าบูชาไปแล้ว)
พระไพรีพินาศ รุ่น สมโภชวัดบวรนิเวศวิหาร ๑๗๕ ปี และเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ในห(เช่าบูชาไปแล้ว)
พระพุทธชินสีห์ รุ่น สมโภชวัดบวรนิเวศวิหาร ๑๗๕ ปี เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๗ (เช่าบูชาไปแล้ว)
พระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา พระบาทสม(เช่าบูชาไปแล้ว)
พระพุทธชินสีห์ หน้าตัก ๙ นิ้ว รุ่น ๑ ศตวรรษ พระชันษา ๑๐๐ ปี สภาพสวยงามแชมป์ อง(เช่าบูชาไปแล้ว)
พระนิรันตราย ปิดทอง พร้อมซุ้มเรือนแก้ว หมายเลข 2 หนักตักเฉพาะองค์พระ 5 นิ้ว ง(เช่าบูชาไปแล้ว)
พระชัยวัฒน์ ปวเรศ ปี 30 วัดบวรนิเวศวิหาร จัดสร้าง วาระครบ 5 รอบในหลวง รัชกาลที่9(เช่าบูชาไปแล้ว)
พระศาสดาบูชา มวก. วัดบวรนิเวศวิหาร ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว รมดำ พฤศจิกายน 2521(เช่าบูชาไปแล้ว)

                                                                                                    
Sitemap หมวดหมู่