พระรูปเหมือน สมเด็จพระสังฆราช ๘ รอบ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒
พระผงรูปเหมือน สมเด็จพระสังฆราช 8 รอบ
พระกริ่งทรัพย์อุดม ออกปี 2548 เนื้อกะไหล่ทอง
พระกริ่งฉลองพระชนมายุ 96 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช เนื้อนวะ
พระผงรูปเหมือน สมเด็จพระสังฆราช 8 รอบ ด้านหลัง ภปร.
พระผงชินสีห์ สร้างเมื่อ ๓ ตุลาคม 2550
พระกริ่ง ๗ รอบ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เนื้อโลหะผสม
เหรียญพระแก้วมรกต ญสส. วัดบวรนิเวศ
พระกริ่งปวเรศ รุ่น 2 ปี 2530 องค์ที่ 31
ชุดมงคลสักการะ สิ่งที่ควรค่าการการสะสม สร้างเมื่อปี 2529 ของดีมีน้อย
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศวิหาร ทองเหลืองรมดำ
พระผงรูปเหมือน สมเด็จพระสังฆราช 90 พรรษา ด้านหลังพระสมเด็จ
รูปเหมือน สมเด็จพระสังฆราช รุ่น 8 รอบ ญสส. ปี 2552
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช (เต็มองค์) สร้างปี ๙๐ พรรษา วัดบวรนิเวศวิหาร
เหรียญรูปเหมือนพระสังฆราช รุ่น ครบ 1 ปี สถาปนา 2533 กะไหล่ทอง
เหรียญสมเด็จญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เนื้อเงิน (รุ่น 19 ปี แห่งการสถาปนา)
เหรียญกลีบบัว 8 รอบ 96 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช เนื้อทองแดง ปี 2552
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช รุ่น 8 รอบ 96 พรรษา ด้านหลัง ตรา ภปร. วัดบวรนิเวศวิหาร
พระผงพุทธอุดมมงคล ปี 2546

                                                                                                    
Sitemap หมวดหมู่